Kældre er oftest – og i sagens natur – en anelse fugtige og mørke, og det er der ikke nødvendigvis noget problem i. Problemerne opstår, når der kommer for meget fugt, da det kan medføre store og omkostningstunge skader på huset.

Hvert år hører vi om omfattende vandskader i huse rundt omkring i landet, fordi et omfattende skybrud har fyldt kældrene med vand. Men der er faktisk noget, du kan gøre for at undgå de massive fugtproblemer, som det til tider våde danske vejr kan forårsage.

Hvilke problemer kan der opstå med fugt i kælderen?

Det er naturligvis indlysende, at det er skidt for ethvert hus, hvis fugtproblemerne er så massive, at der står vand på gulvet i kælderen. Det kan først og fremmest skade møbler, men det er også rigtig skidt for murværk, gulv og fundament.

Murværk kan ved længere tids fugt begynde at smuldre, og malingen falder af. Derudover kan vandet krybe ind i væggen, og når det fryser om vinteren, kan der opstå frostsprængninger, fordi vandet udvider sig, når det fryser.

Derudover kan der opstå svamp i ejendommen, og svamp kan være en ganske svær fætter at slippe af med. Desuden kan familien blive meget alvorligt syge, hvis der er svamp i huset, så det skal for alt i verden undgås.

Løsningen på fugtproblemer i ejendommen

Der er flere mulige løsninger, hvis du døjer med fugt i dit hus. Du kan selvfølgelig sørge for, at isolere og tætne godt og grundigt i kælderen, så vandet ikke har en chance for at krybe ind. Ved gamle huse kan dette dog godt være en temmelig omfattende omgang, og det er end ikke sikkert, at det kan lade sig gøre uden en større og gennemgribende renovering.

Du kan i stedet overveje at få lagt et såkaldt omfangsdræn. Et omfangsdræn fungerer principielt på samme måde som en slags nedgravet tagrende, idet vandet ledes væk fra huset og hen i en regnvandsbrønd, hvorefter det ledes videre til et afløbssystem.

Alliér dig med en sagkyndig

Du bør overveje et omfangsdræn, hvis fundamentet i ejendommen tager alt for meget vand til sig fra den omkringliggende jord. Hvis fundamentet suger vand til sig, kan det også skyldes et uheldigt miks af nedbør, husets konstruktion, jordens sammensætning og grundvandet.

Konstaterer du fugtproblemer i kælderen, bør du derfor altid få en sagkyndig vurdering af problemet, så du også kan vælge den rigtig løsning. Læs mere her, hvor du også kan kontakte en professionel, der kan hjælpe dig videre.

Del dette indlæg

Der er lukket for nye kommentarer.