Med facaderens kan du slippe af med algebegroninger og mos på både tagflader, murværk, tagsten, flisebelægninger, indkørsler, gangstier, terrasser og facader. Se her, hvordan en effektiv facaderensning fungerer.

Vinteren er ikke god for dit hus, og du risikerer, at der sætter sig mos og algebelægninger på facaden og andre overflader. Hvis din flotte facade trænger til at blive renset, er det en god idé at hyre en professionel virksomhed til at udføre den nødvendige facaderensning.

Typisk er det facader, der vender mod nord, som plages af alger, mos og andre uønskede begroninger. Det er nemlig her, at der er de bedste vækstbetingelser for algerne, da der ofte mangler sollys på facader, der vender mod nord, hvorfor der er mere fugt her.

Det er ikke sundt for dit hus, hvis der er alger og mos, som ikke bliver fjernet, da det på sigt kan ødelægge murværket. Facaderens gør derfor en stor forskel for dit hus og din facade, som efter få dage igen vil fremstå som nyt.

Hvordan udføres en facaderens?

Når du hyrer en professionel virksomhed til at foretage en algebehandling af din bolig, er det ikke muligt at give én fast pris på det, da der altid er forskelle på husfacader. Derfor bliver der i langt de fleste tilfælde foretaget en individuel vurdering af netop din facade.

I vurderingen er der en lang række faktorer, som spiller ind – eksempelvis hvilken facadetype der er tale om. Det er nemlig ikke sådan, at alle facader skal have den samme behandling. Det afhænger af, hvilken type facade der er tale om.

Når der er foretaget en professionel vurdering af din facade, så påføres et algebekæmpende middel, som dræber den nuværende alge- og mosvækst. Efterfølgende er det en god idé at få udført en imprægnering af overfladen, så mos og alger har sværere ved at sætte sig på facaden fremadrettet.

Effekten vil ofte kunne ses efter få dage, men det fulde resultat bliver først synligt, når facaden er helt tør, og alle mos- og algevækster er væk på baggrund af behandlingen. Dog kan du regne med, at alger og mos dør, så snart behandlingen udføres, selvom det endnu ikke er synligt.

Hvilke elementer indgår i en facaderens?

En facade renses i mange tilfælde med højtryk og varmt vand. Det kan være vanskeligt, hvis det er noget, du selv vil udføre, da du risikerer at ødelægge din facade, hvis ikke højtryksspuleren er indstillet korrekt.

Når du hyrer en professionel virksomhed, kan du altid være sikker på, at maskinen justeres efter den individuelle opgave, så overfladen skånes på bedst mulig vis. Når facaden er renset, og der er påført algebekæmpende middel, er det en god idé at imprægnere overfladen.

Når overfladen imprægneres, beskyttes den mod fremtidige algebegroninger, så der går længere tid mellem angrebene. Du kan hos mange virksomheder indgå en aftale omkring vedligeholdelse, hvor du får udført en facaderens årligt, så alt fremstår pænt og velholdt til hver en tid.

Del dette indlæg

Der er lukket for nye kommentarer.