Der findes en lang række VVS-relaterede opgaver, du gerne må håndtere på egen hånd. Det betyder dog ikke, at det er en god idé. Som udgangspunkt, så bør alt VVS-arbejde overlades til en uddannet VVS installatør. Du er dermed garanteret et professionelt og fejlfrit resultat.

Hvilke VVS-opgaver må jeg udføre selv?

Hvis der er gas involveret, skal opgaven udliciteres til en autoriseret kloakmester. Der findes dog mindre opgaver, der har relation til vand, som du gerne selv må udføre. Det inkluderer følgende opgaver:

  • Tilslutte en bruser med en slange
  • Tilslutte en vaskemaskine eller opvaskemaskine til vand
  • Tilslutte et toilet
  • Tilslutte et brusearmatur
  • Tilslutte et blandingsbatteri
  • Udskifte pakninger i armaturer

Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at disse opgaver kun må udføres på egen hånd, såfremt du ikke ændrer på installationen. Er der en afspærringsventil på vandrøret, må du heller ikke varetage opgaven. Intet af dette ændrer dog på, at VVS-relaterede opgaver altid bør udliciteres til en professionel.

Gasopgaver skal udføres af autoriserede installatører

Mangelfulde eller forkerte gasinstallationer kan være farlige. Der kan forekomme både eksplosioner og udsivning af kulilte. Derfor er det vigtigt, at sådanne installationer er udført korrekt, og derfor er det ikke tilladt at foretage nogen form for indgreb på gasinstallationer uden rette uddannelse. Det kræver, at du er autoriseret VVS-installatør, hvis du skal arbejde med den slags. Dette inkluderer desuden samtlige installationer, hvor gas anvendes. Derfor omfatter det både bygas, flaskegas, naturgas og andre brændbare gasser. Det eneste der er tilladt at udføre på egen hånd er udskiftning af godkendte gasflasker.

VVS-arbejde bør udføres af professionelle

Hvis du skal have udført arbejde relateret til vand eller gas, så bør du ikke forsøge at varetage opgaven på egen hånd. Det gør sig gældende, hvad end det er tilladt at udføre arbejdet eller ej. Ergo bør VVS-arbejde altid udføres af en dygtig installatør med både den rette autorisation og erfaring på området.

Der er op til flere opgaver, der kan løses af en dygtig VVS-installatør. Derfor er der også et væld af opgaver, der kan udliciteres til en sådan fagmand. På trods af at det er tilladt at udføre en given opgave på egen hånd, så er du bedst stillet ved at overlade arbejdet til én med ekspertise.

De fleste, som har eksperimenteret med førnævnte opgaver kan nikke genkendende til, at det ikke er nemt at udføre dén slags arbejde. Det understreger blot vigtigheden af, at VVS-opgaver altid bliver overladt til en professionel.

Del dette indlæg

Der er lukket for nye kommentarer.